Úvod
    
Pro člověka cítícího se svět jeví jako tragedie, pro myslícího je to komedie.
Voltaire