Home
    
Všetky zákony, ktoré môžeme porušiť bez toho, aby sme niekomu ublížili sú smiešne.
Spinoza