Meniny, svátky: Win & WP 8.1

Meniny a svátky: Windows 10

Pro člověka cítícího se svět jeví jako tragedie, pro myslícího je to komedie.
Voltaire